I grunden handlar fastighetsunderhåll om att maxa din byggnads livslängd. Det gör man genom att ha bra koll på vad som behöver underhållas och ha rätt förvaltning. Då slipper du onödiga kostnader och värdet på byggnaden upprätthålls. De är smart att kontinuerligt underhålla sina byggnader.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning är den drift och underhålla din fastighet behöver för att livslängden ska maximeras och att värdet på fastigheten ska upprätthållas. Förvaltning är för både privata bostäder och kommersiella/industriella fastigheter. Det är fastighetsförvaltaren som ser till att de ekonomiska, energioptimerande och tekniska projekt löper på.

Teknisk förvaltning – innefattar tillsyn, underhåll, tekniska installationer, skötsel och avhjälpande. Exempel på teknisk förvaltning är installation, service och underhåll av hissar och portar eller mediaförsörjning.

Ekonomisk förvaltning – innefattar skötande av årsbokslut, fakturor, budgetar och redovisningar. All ekonomisk förvaltning ska också rapporteras och dokumenteras för att byggnaden och verksamheten ska gynnas.

Administrativ förvaltning – innefattar frågor som är hyresgästrelaterade som till exempel hyresaviseringar, kontrakt, förhandlingar och kravhantering.

Fastighetsförvaltning ser många fastighetsägare som en väldigt hög prioritet eftersom byggnaden hålls i fint skick och upprätthåller sitt värde. Fastighetsförvaltning kan spara dig mycket pengar och energi.

Fastighetsunderhåll

När du vill underhålla en byggnad är en underhållsplan en smart idé. Det är ett viktigt verktyg för att du ska få koll på vad som behöver underhållas i byggnaden och när det behöver underhållas. Det kan vara allt från renoveringar av balkong, fönster och tak till stambyte. En underhålls plan bör tas fram i ett intervall på ca 10 år. Det kommer spara dig både pengar och tid.

En viktig sak att tänka på när du genomför underhålla är att ha koll på regelverk. Vissa av de arbeten du utför kan behöva bygglov eller någon typ av besiktning.