Vad är en energideklaration?

En energideklaration är en kartläggning på hur mycket energi ett hus använder. Den säger helt enkelt hur energieffektivt huset är. Med den informationen kan man lätt jämföra energianvändningen mellan olika hus. När kartläggningen är färdig ska den certifierade energiexperten förslå åtgärder som kan minska energianvändningen och göra huset effektivare. Om åtgärderna ska vidtas eller inte är upp till fastighetsägaren.

Vilka behöver upprätta en energideklaration?

  • När du ska sälja eller hyra ut ett hus ska ägaren se till att en energideklaration finns. Efter uthyrningen eller försäljningen ska energideklarationen överlämnas till den nya ägaren eller nyttjanderättshavaren.
  • Nyttjanderätter som överlåts måste ha en energideklaration. Alltså byggnader. Alltså en byggnad man har rätt att använda men som tillhör någon annan.

Hur går en energideklaration till?

En energideklaration utförs av en certifierad energiexpert och det är byggnadens ägare som kontaktar experten. Experten utför mätningar på flera ställen i byggnaden och räknar ut användningen.

På energideklarationen ska den sammanlagda uppvärmda arean i huset och energianvändningen för byggnadens fastighetsel, kyla, uppvärmning och varmvatten. Förslag för åtgärder ska också tas upp i energideklarationen. Om radonmätningar har gjorts ska radonvärdena i byggnaden tas med.

För att göra det lätt att jämföra mellan olika byggnader anges energianvändningen i olika energiklasser. Klasserna går från A till G, där A är mest energieffektiv och G är minst energieffektiv. 

En energideklaration utförs av en certifierad energiexpert och det är byggnadens ägare som kontaktar experten. Energideklarationen är giltig i 10 år. Därefter är det fastighetsägaren som är skyldig att upprätta en ny energideklaration.